Project Fort bij Rijnauwen

Vleerhuizen

October 08, 2019 48 keer bekeken 0 comments

Samen met de vrijwilligers van fort bij Rijnauwen heeft Staatsbosbeheer een gevarieerd aantal extra coole hangplekken voor vleermuizen gemaakt

In de zomer van 2019 zijn een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd om de de vleermuispopulatie op fort bij Rijnauwen verder te verbeteren. Door deze maatregelen heeft het beoogde jaarrond gebruik van wachtgebouw 2 en flankbatterij 4 geen (negatief) effect op de vleermuispopulatie. Op advies van de Zoogdiervereniging is een grote variatie aan maatregelen uitgevoerd verspreid over het hele fort. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verbeteren van de in- en uitvliegopeningen, het toegankelijk maken van gebouwen voor vleermuizen, creƫren van (diverse typen) extra wegkruiplekken, verminderen van tocht, verduisteren van ruimten, aanvliegroutes onderhouden en meer.

De vrijwilligers hebben meegeholpen met het maken en ophangen van de overwinteringskastjes. Er zijn verschillende kastjes gemaakt en gekocht, geschikt voor verschillende soorten vleermuizen. Van hout, van dakpannen, met horizontale en verticale spleten. Wie het fort met een excursie bezoekt, zal ze ongetwijfeld her en der zien hangen. De eerste resulaten lijken nu al positief uit te pakken. In de winter wordt tijdens de jaarlijke wintertelling van de vleermuizen duidelijk welke maatregelen succesvol zijn.

0  Comments

Cookie settings