Project Fort bij Rijnauwen

Ijsvogels op fort bij Rijnauwen

November 21, 2019 64 keer bekeken 0 comments

Op het buitenfort van fort bij Rijnauwen is een ijsvogelwand gemaakt. De wand biedt extra broedmogelijkheden voor de vogels en extra kans voor bezoekers om deze schuwe en opvallende vogels te ontdekken.

Op het fort bij Rijnauwen broeden elk jaar al ijsvogels. Het zijn opvallende vogels met hun afstekende blauwe en oranje kleuren. Maar de soort is ook erg schuw en laat zich weinig zien. Omdat op het fort bij Rijnauwen voldoende voedsel (vis) aanwezig is en minder geschikte broedplaatsen, hebben de Vrienden van fort bij Rijnauwen samen met de boswachter en vrijwiligers van Staatsbosbeheer een speciale ijsvogelwand gemaakt. De wand is gemaakt aan een rustig plekje aan de oever van de gracht met een mooie aanvliegroute over het water. De bedoeling is dat de vogels zelf een nestgang uitgraven in de grondpakket. De hoop en verwachtiging is dat de waterminnende vogels hier komend voorjaar al gaan broeden. Later dit jaar wordt aan de overkant van de gracht een kijkscherm geplaatst zodat bezoekers tijdens een rondleiding een kans krijgen om te genieten van een van de mooiste vogels die in Nederland voorkomt. 

0  Comments

Cookie settings