Project Fort bij Rijnauwen

Reactie op krantenartikel

21-05-2021 1976 keer bekeken 0 reacties

In de lokale krant (t Groentje) is recentelijk een artikel verschenen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe ontwikkellijn op Fort bij Rijnauwen. Naar aanleiding hiervan hebben enkelen hun zorgen hierover geuit en deze krant opgezocht. Daar willen we graag op reageren.

We waarderen de betrokkenheid en daarmee gepaarde vragen of zorgen van onze vrijwilligers, gebruikers, bezoekers en omwonenden zeer. Immers het Fort bij Rijnauwen is een bijzonder fort met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden en een bijzondere geschiedenis. Staatsbosbeheer is zich dit bewust en gaat hier heel zorgvuldig mee om.

Zorgen, kritische noten en/of suggesties uit de omgeving nemen we serieus. Daarover kan iedereen ons direct benaderen en om duiding vragen via de boswachter: fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl, of de projectleider John Smits: jg.smits@staatsbosbeheer.nl

Informatievoorziening

Op deze website plaatsen we actuele informatie over de ontwikkelingen en biedt de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen. De omgeving en de vrijwilligers zijn over de hele ontwikkellijn geïnformeerd. Ook zijn veel vrijwilligers actief betrokken geweest bij het uitwerken van de expedities en het beheerwerk op het fort. Tot dusver is er niets veranderd, anders dat de vergunningaanvraag voor aanpassing en de aanleg van de infra van Flankbatterij 4, Kruithuis, de Zomerkamer en het Wachtgebouw is vertraagd.

Inmiddels zijn er een aantal punten die bij voortschrijdend inzicht om extra aandacht vragen. Het betreft de Zomerkamer (een seizoensgebonden pop-up faciliteit) en het parkeren. Ook hierover zijn direct betrokkenen, verenigd in het Buurtschap en de Stichting Herdenkingsmonument , bijgepraat afgelopen april. Voor wie niet aanwezig konden zijn, is het verslag toegestuurd met het aanbod om nogmaals een (digitale) bijeenkomst te organiseren. Daarmee stellen we vast dat niet iedereen die het fort een warm hart toedraagt is bereikt, gezien de vragen.

Zomerkamer

De Zomerkamer is weliswaar in de vergunningaanvraag opgenomen, maar in overleg met provincie Utrecht en de architect wordt onderzocht of een andere variant mogelijk is die minder de uitstraling van een gebouw heeft. Onverlet zal er zoals opgenomen in de plannen een pop-up faciliteit voor maximaal 100 personen komen. Daarbij houden we vanzelfsprekend rekening met de jaarlijkse dodenherdenking. De Zomerkamer is er in het bijzonder voor fortwachters: bedrijfssponsoren die bijdragen in beheer en onderhoud van het fort en waarmee we het fort in zijn natuurlijke setting ook voor de toekomst kunnen behouden. Deze fortwachters kunnen als tegenprestatie een of enkele keren per jaar exclusief en voor max 100 personen op het fort: voor vergaderen/workshops of om relaties te ontvangen. Niet om te feesten of met versterkt geluid te werken. Om hoeveel fortwachters het gaat is nog niet bekend.

Parkeren

In overleg met de gemeente Bunnik is naar alternatieven gezocht voor parkeren als grotere groepen zoals hierboven vermeld (dus max 100 personen) een exclusieve dag op het fort hebben. Parkeren op het fortterrein en op de parkeerplaatsen in Amelisweerd is geen optie. Daarvoor wordt uitgeweken naar het transferium op de Utrecht Science Park (en dan met fietsen of pendelbusjes naar het fort). In de toekomst biedt mogelijk de parkeerplaats op Fort Vechten een uitkomst. Voor de verhuur van een van de vergaderlocaties waar per locatie max 20-25 personen in kunnen, zal hetzelfde blijven,  mits meerdere vergaderlocaties zijn verhuurd.  Gelukkig is het fort ook met OV goed te bereiken. En, het komt niet of nauwelijks voor dat zowel voor fortwachters als deelnemers aan vergaderingen allemaal met een eigen auto komen. Onze bezoekers worden zo veel als mogelijk gestimuleerd om met OV en/of de fiets te komen. Op het fort, bij de entree wordt een fietsenstalling geplaatst. Voor personeel van Staatsbosbeheer en voor het beheer komen er nabij de fortwachterswoning maximaal 12 parkeerplaatsen.

Geen vrije toegang of struinen

Het fort is en blijft niet openbaar toegankelijk. Dit betekent dat voor rondleidingen/expedities, vergaderen en een dag voor de fortwachters men alleen onder begeleiding het fort in kan komen. Daarnaast zijn er vaste routes van de expedities en rondleidingen en is het niet mogelijk op het noordelijk deel van het fort vrij te struinen. Dat gedeelte is en blijft niet toegankelijk zodat de natuur ongemoeid blijft en de veiligheid van onze bezoekers is gegarandeerd . Zodra het fort vanuit de nieuwe ontwikkellijn haar poorten opent, is er een locatiemanager aanwezig. We proberen zoveel mogelijk te zorgen met toezicht en maatregelen dat gebruikers niet over het fort gaan struinen. De expedities en rondleidingen zijn altijd begeleid door een gids of boswachter. We zorgen ervoor dat met toezicht en maatregelen onze bezoekers en gebruikers niet over het fort gaan struinen.

Balans beschermen, beleven en benutten

Fort bij Rijnauwen is een van de iconen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed. Een goed bewaard gebleven militair historisch complex met een rijkdom aan dieren en planten. Als eigenaar en beheerder van dit fort is het ook onze taak van om dit erfgoed toegankelijk te maken voor publiek. Ook bij dit fort is het zoeken naar de juiste balans tussen wat de cultuurhistorie, natuur en de omgeving vraagt én de wens om dit prachtige erfgoed beleefbaar te maken en inkomsten voor duurzame instandhouding te genereren. Daarbij past ons inziens de gekozen exclusieve en kleinschalige toegankelijkheid van het fort.  

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.