Project Fort bij Rijnauwen

Kennis en cultuur

Kennisinstellingen, lokale bedrijven, verenigingen en organisaties zijn welkom om gebruik te maken van enkele ruimten op het fort voor kleinschalige bijeenkomsten en workshops. Maar ook de opslag van archeologisch materiaal, wetenschappelijk onderzoek en de jaarlijkse herdenkingsviering op 4 mei en Open Monumentendag maken hier deel van uit.

Het Kruithuis is nu al beschikbaar als vergaderruimte. Na een flinke verbouwing en de installatie van een duurzame klimaatinstallatie worden in 2020 aanvullend drie lokalen in Flankbatterij 4 geschikt gemaakt voor bijeenkomsten en workshops. Vergaderen in een fort behoort straks dus bij de mogelijkheden..

De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna gereed en de vergunningsprocedure wordt voorbereid. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting  medio 2020 (zie planning).

Cookie-instellingen