Project Fort bij Rijnauwen

Kennis en cultuur

Kennisinstellingen, lokale bedrijven, verenigingen en organisaties zijn welkom om gebruik te maken van enkele ruimten op het fort voor kleinschalige bijeenkomsten en workshops. Zo is het Kruithuis al sinds 2017 beschikbaar als vergaderruimte en zullen er drie lokalen in de flankbatterij geschikt worden gemaakt voor workshops of vergaderingen. Maar ook de opslag van archeologisch materiaal, wetenschappelijk onderzoek en de jaarlijkse herdenkingsviering op 4 mei en Open Monumentendag maken hier deel van uit.

De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting (onderzoek naar de verduurzaming van het gebouw en ecologisch onderzoek) zijn voorjaar 2019 gestart. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting  medio 2020 (zie planning).