Project Fort bij Rijnauwen

Wachters van Rijnauwen

De Fortwachters zijn bedrijven en organisaties die zich aan deze unieke plek verbinden. Organisaties met besef van het belang van cultureel erfgoed en met een hart voor duurzaamheid en de natuur. Ze putten er inspiratie uit en ondersteunen Staatsbosbeheer financieel bij de instandhouding van het fort.

Als tegenprestatie kunnen de Wachters een exclusieve dag op het fort organiseren met bijvoorbeeld collega’s, vakgenoten of bijzondere relaties. Hiertoe wordt er een 'Zomerkamer' op het fort gebouwd. De Zomerkamer is exclusief bestemd voor de Wachters en wordt alleen van april tot oktober gebruikt.

Het ontwerp voor de Zomerkamer is begin 2020 afgerond. Vervolgens doorlopen we vergunningsperiode en kan de opbouw start in het 3e kwartaal van 2020. Halverwege 2020 wordt gestart met de werving en selectie van de Wachters van Rijnauwen (zie planning).

 

Cookie-instellingen