Project Fort bij Rijnauwen

Wachters van Rijnauwen

De Fortwachters zijn bedrijven en organisaties die zich aan deze unieke plek verbinden. Organisaties met besef van het belang van cultureel erfgoed en met een hart voor duurzaamheid en de natuur. Ze putten er inspiratie uit en ondersteunen Staatsbosbeheer financieel bij de instandhouding van het fort.

Als tegenprestatie kunnen de Wachters een exclusieve dag op het fort organiseren met bijvoorbeeld collega’s, vakgenoten of bijzondere relaties. Hiertoe wordt een 'Zomerkamer' op het fort gebouwd. Deze Zomerkamer is exclusief bestemd voor de Wachters en wordt alleen van april tot oktober gebruikt.

Het ontwerp voor de Zomerkamer wordt in de winter van 2019 afgerond, medio 2020 start de bouw. De werving van de Wachters van Rijnauwen start begin 2020 (zie planning).