Project Fort bij Rijnauwen

Planning

De planning van de werkzaamheden loopt van 2019 tot begin 2021. Omdat het gebruik van het fort niet wezenlijk verandert wordt er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt. Wel worden er voor de verschillende werkzaamheden vergunningen aangevraagd.

Werk in uitvoering

In de afgelopen 3 jaar is er op het fort al heel veel werk verzet door aannemers. Ook in 2019 en 2020 zullen er verschillende aannemers op het fort aan het werk zijn met de uitvoering van werkzaamheden. De eventuele overlast hiervan zal voor de omgeving beperkt zijn.

Uiteraard worden werkzaamheden en activiteiten op het fort en de omgeving nauw met elkaar afgestemd. Staatsbosbeheer organiseert een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de buurt (omwonenden, ondernemers en betrokken overheden). Samen bespreken we de voortgang van het project.

Openstelling fort

Het fort blijft gedurende de werkzaamheden opengesteld voor:

Planning werkzaamheden

  • 2019: uitvoeren veiligheidsmaatregelen voor de ontwikkeling van de expedities; onderzoek voor multifunctioneel gebruik van het fort
  • 2019: ontwerpen en inrichtingsplannen uitwerken
  • 1e helft 2020: werving Wachters van Rijnauwen; voorbereiding en uitvoering  werkzaamheden voor expedities
  • 2e helft 2020: inrichting flankbatterij 4 en nieuwe entreegebouw en inrichtingsplan.
  • eind 2020/begin 2021: feestelijke opening nieuwe Fort bij Rijnauwen