Project Fort bij Rijnauwen

Planning

De planning van de project loopt van 2019 tot begin 2022. Omdat het gebruik van het fort niet wezenlijk verandert wordt er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt. Wel worden er voor de verschillende werkzaamheden vergunningen aangevraagd.

Werk in uitvoering

In de afgelopen 3 jaar is er op het fort al heel veel werk verzet. Voor de eindfase zullen vooral in de tweede helft van 2021 verschillende aannemers op het fort aan het werk zijn met de uitvoering van werkzaamheden. De eventuele overlast hiervan zal voor de omgeving beperkt zijn.

Uiteraard worden werkzaamheden en activiteiten op het fort en de omgeving nauw met elkaar afgestemd. Staatsbosbeheer organiseert een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de buurt (omwonenden, ondernemers en betrokken overheden). Samen bespreken we de voortgang van het project.

Openstelling fort

Het fort blijft gedurende de werkzaamheden opengesteld voor:

Planning werkzaamheden

Vanwege de looptermijn van de benodigde vergunningen, is de planning aangepast. Deze is nu als volgt:

  • 2e helft 2020: inrichtingsplan + vergunningaanvraag
  • 1e helft 2021: werkvoorbereiding werkzaamheden voor expedities, verbouwingen gebouwen en nieuwbouw Zomerkamer
  • 2e helft 2021: uitvoering verbouwing gebouwen, inrichtingsmaatregelen, start werving Wachters van Rijnauwen en proefdraaien met familie-expedities
  • 1e helft 2022: afronding en inrichting gebouwen en feestelijke opening nieuwe Fort bij Rijnauwen
Cookie-instellingen