Project Fort bij Rijnauwen

Planning

De planning van de werkzaamheden loopt van 2019 tot zomer 2020. Omdat het gebruik van het fort niet wezenlijk verandert wordt er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt. Wel worden er voor de verschillende werkzaamheden vergunningen aangevraagd.

Werk in uitvoering

In de afgelopen 3 jaar is er op het fort al heel veel werk verzet door aannemers. Ook in 2019 en 2020 zullen er verschillende aannemers op het fort aan het werk zijn met de uitvoering van werkzaamheden. De eventuele overlast hiervan zal voor de omgeving beperkt zijn.

Uiteraard worden werkzaamheden en activiteiten op het fort en de omgeving nauw met elkaar afgestemd. Staatsbosbeheer organiseert 4 keer per jaar een bijeenkomst voor de buurt (omwonenden, ondernemers en betrokken overheden). Samen bespreken we de voortgang van het project.

Openstelling fort

Het fort blijft gedurende de werkzaamheden opengesteld voor:

Planning werkzaamheden

  • Voorjaar 2019: uitvoeren veiligheidsmaatregelen voor de ontwikkeling van de expedities; onderzoek voor multifunctioneel gebruik van het fort
  • Zomer 2019: ontwerpen en inrichtingsplannen uitwerken
  • Najaar 2019: start werving Wachters van Rijnauwen; voorbereiding werkzaamheden voor expedities
  • Eerste helft 2020: uitvoeringswerkzaamheden voor expedities, Wachters en inrichting flankbatterij 4 en nieuwe entreegebouw
  • Zomer/najaar 2020: feestelijke opening nieuwe Fort bij Rijnauwen